کمند عشق

http://www.aaf123blogfa.com

چگونه خوشبختی را به چنگ آوریم


خوشبختی در درون ماست در مغز و در فکر ماست خوشبختی در اجسام مادی یا تجربیات نیست بلکه در لذت بردن از افکار و احساستمان است این خیلی خوب است زیرا خوشبختی مان دست خودمان است
اگر خوشبختی مان را از دست بدهیم به راحتی می توانیم ان را دوباره بدست آوریم فقط کافی است افکار خوب و مثبت را جایگزین افکار منفی و بد کنیم
هر گاه یک تصویر ناخوشایند در ذهنمان وارد می شود باید ان را بیرون کنیم و با یک تصویر زیبا و خوشایند جای ان را پر کنیم. همه افراد خاطرات خوشی دارند که به انها فکر کنند و همیشه لذتهای کوچکی هستند که در زندگی ما را شاد می کنند
برای خود قوانینی وضع کنید و بر اساس انها عمل نمایید دیگران را دوست بدارید و با انها مهربان باشید.
یک زندگی شاد از یک فکر آرام سرچشمه می گیرد

[ جمعه ۲۶ اسفند۱۳۹۰ ] [ 0 ] [ صحرا ] [ ]